Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek (dále jen „OP“) prodávajícího, kterým je společnost AirsoftMorava s.r.o., a popisuje postup, jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího. Stručný návod jak zboží reklamovat naleznete zde.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a OP ještě před objednáním zboží. Odesláním objednávky, uzavřením kupní smlouvy a nebo převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Prodávající ke každému zakoupenému zboží vystavuje doklad o záruce (faktura, nebo prodejka), který je potřebný pro uplatnění záruky.

 

Záruční doba

Doba záruky začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.) tato skutečnost je vždy uvedena u zboží. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Další vy jímkou je zboží upraveno na přání zákazníka (Upgrade nad M130, vložení dílů i přes upozornění technikem na nevhodnost či nekompatibilitu) záruka se na takto upravené zboží nevztahuje. O této skutečnosti je vždy zákazník informován a musí ji odsouhlasit.

 

Postup při reklamaci

Při dodání je potřeba zkontrolovat spolu s dopravcem zda není zásilka nijak poškozena. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí poškozené zásilky. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Pokud převezmete balík a zjistíte, že je zboží jiné, nekompletní, nebo poškozeno, je potřeba nás neprodleně kontaktovat (nejpozději do tří pracovních dnů od dodání) na e-mail: info@airsoftmorava.cz Pokud zjistíte, že má zboží vadu, je potřeba nás o této skutečnosti, bez zbytečných odkladů kontaktovat a zboží reklamovat. Zboží můžete reklamovat osobně na prodejně, nebo zaslat (dobírku nepřebíráme) na adresu: AirsoftMorava s.r.o., tř. T. G. Masaryka 463, 73801 Frýdek-Místek Tel.: +420 552 341 746 Reklamace musí být důkladně zabalena, aby nedošlo v průběhu přepravy k jejímu poškození. K bezpečné přepravě airsoftových zbraní je určen jejich originální obal. My ani přepravce neručíme za poškození airsoftové zbraně, pokud bude zaslána v jiném, než originálním obalu. Balení by mělo obsahovat: reklamované zboží, průvodní dokumentaci (vyplněný reklamační formulář), předešlé reklamační či opravné listy, fakturu nebo doklad o koupi zboží.

 

Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a úpravou. Zacházením se zbožím v rozporu s návodem k použití, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Negarantujeme plnou kompatibilitu prodávaných doplňků a dílů, pouze pokud technik tuto kompatibilitu odsouhlasí, nebo navrhne jiné řešení. Například výměnu také jiných dílů, popřípadě individuální úpravu, díky které zboží bude možno použít. Při neodborné montáži negarantujeme plnou funkčnost zboží, že zboží bude mít dané parametry, nebo že nedojde k nenávratnému poškození zboží. Jestliže se rozhodnete pro vlastní montáž jakýhkoliv mechanických částí např.: ozubená kola, písty, hlavy pístu, pružiny, trny, systémy hop-up, kostry GB, ložiska, spoušťové mechanismy... Nebereme zodpovědnost za takovouto montáž, a reklamace bude zamítnuta. Záruku je možno uplatnit tehdy když daná součástka byla namontovaná naším servisem. Připomínám, že pokud je zbraň zakoupena spolu s dílem, je servis/výměna bezplatná! Proto vždy před výměnou dílů kontaktujte technika na e-mailu: servis@airsoftmorava.cz a pokud máte zboží zakoupenu u nás, tak doporučujeme vždy využít náš servis. Porušením záruční plomby se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace a ztráty záruky, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. Je-li předmětem koupě maska, brýle, přilba, vesta... a není v názvu produktu uvedeno slovo ochranné či ochranná, nebylo toto zboží ověřeno v souladu s požadavky na ochranné prostředky dle standardu CE a norem platných v ČR. Takovéto zboží nemá deklarovanou balistickou odolnost, a z těchto důvodu výrobek nemá žádné ochranné vlastnosti. Za těchto předpokladů je možné použití výrobku výhradně jako estetický doplněk. Takovýto výrobek nesmí být dle platných norem a standardů používán jako ochranný prostředek. Výrobce ani prodejce neručí za jakákoliv zranění a poškození zboží při jeho použití k jiným účelům, než jako estetický doplněk.

 

Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé

  • mechanickým poškozením zboží
  • běžným opotřebení zboží
  • elektrickým přepětím (viditelně opálené kontakty, spálené součástky)
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy
  • neodborným upgrade, úpravou, opravou, rozebráním, zacházením, obsluhou, nebo změnou parametrů
  • zanedbáním péče o zboží (běžná údržba, čištění, mazání atd.)
  • poškození nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s návodem k použití.
  • přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

Reklamované zboží bude odzkoušeno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním listě). Bude li technikem zjištěno, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, nebo že se jedná o závadu, na kterou se záruka nevztahuje, bude reklamace zamítnuta. V takovém případě obvykle technik o této skutečnosti informuje zákazníka telefonicky, nebo e-mailem. V případě, že zákazník byl informován o ceně, době opravy a souhlasí s placenou opravou, bude zboží opraveno a zasláno zpět na dobírku. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží, a nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

Vyřízení reklamace

Reklamace je vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace. Dobu lze prodloužit po domluvě se zákazníkem. K reklamovanému zboží je vytvořen opravný list, kde je uvedeno kdy byla reklamace přijata/odeslána, jaké zboží bylo reklamováno a vyjádření technika k reklamaci. Při uznání reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě zamítnutí reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Při osobním odběru reklamace je zákazník informován prostřednictvím SMS o vyřízení reklamace. Při zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby je zboží odesláno na adresu zákazníka uvedenou v reklamačním listě. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60 dnů od data podání reklamace je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Při osobním převzetí zboží je zákazník povinen předložit doklad, který mu byl vystaven při předání zboží k reklamaci. V případě ztráty tohoto dokumentu může zboží vyzvednout pouze osoba, která zboží reklamuje, v tomto případě je zaměstnanec oprávněn vyžadovat doklad totožnosti.

 

Záruka na akumulátory

Je-li obsahem balení či předmětem koupě akumulátor, je jeho obvyklá životnost 6 měsíců. Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte, déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

 

Reklamační řád je platný od 16. 6. 2022

Reklamační řád je k dispozici také v prodejně AirsoftMorava.

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.