Jak vrátit zboží

 
Stručný návod jak odstoupit od kupní smlouvy
 
Pokud se z jakéhokoliv důvodu rozhodnete vrátit zboží zakoupené přes internetový obchod www.airsoftmorava.cz doporučujeme postupovat takto.
Stáhněte si, vytiskněte a vyplňte formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Pokud nemáte takovouto možnost, napište na papír požadované informace z formuláře.
Nepoužité, nepoškozené, čisté zboží s vyplněným formulářem, kompletní dokumentací, včetně originálního obalu, do čtrnácti (14) dní doručte osobně, nebo bezpečně zabalte a zašlete zboží (dobírku nepřebíráme) na adresu:
 
Roman Rucký - Airsoft Morava
T.G.Masaryka 463,
73801 Frýdek-Místek
Česká republika
 
Po obdržení vráceného zboží a projevu vůle od smlouvy odstoupit (formulář pro odstoupení od kupní smlouvy) bude následovat kontrolní prohlídka technikem. Nebudou-li nalezeny známky používání, poničení, nebo poškození, bude spotřebiteli zaplacena finanční částka nejpozději do čtrnásti (14) dnů od odstoupení.
Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy podle § 1837 mimo jiné, pokud bylo zboží upraveno, nebo sestaveno na jeho přání (upgrade, atd.).
 
 
   Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy