Domů / Jak reklamovat

Jak reklamovat

 
Stručný návod jak zboží reklamovat
 
Pokud se rozhodnete reklamovat zboží zakoupené přes internetový obchod www.airsoftmorava.cz doporučujeme postupovat takto.
Stáhněte si, vytiskněte a vyplňte reklamační list. Pokud nemáte takovouto možnost, napište na papír požadované informace z formuláře.
Zboží s vyplněným formulářem, fakturou (dokladem o koupi), doručte osobně, nebo bezpečně zabalte do balícího papíru, nebo neprůhledné fólie a zašlete zboží (dobírku nepřebíráme) na adresu:
 
Roman Rucký - Airsoft Morava
T.G.Masaryka 463,
73801 Frýdek-Místek
Česká republika
 
Po obdržení reklamace, bude následovat kontrolní prohlídka technikem. Technik posoudí, zda je reklamace oprávněná či nikoliv. Nebudou-li nalezeny známky značného opotřebení, mechanického poškození, porušení záruční plomby, vady vlivem použití výrobku při teplotách nižších než 15 °C... technik uzná reklamaci a zboží se zašle opravené zdarma zpět a to nejpozději do třiceti (30) dnů od převzetí reklamace. V opačném případě pokud reklamace nebude uznána, technik dle potřeby kontaktuje zákazníka a domlouvá se s ním individuálně na opravě, či zaslání neopraveného zboží zpět.
 
 
   Reklamační list